1.8.4

Sat Jan 30 03:25:41 UTC 201640sentry-1.8.4.jar.sha1
Sat Jan 30 03:25:41 UTC 201632sentry-1.8.4.jar.md5
Sat Jan 30 03:25:41 UTC 201640sentry-1.8.4.pom.sha1
Sat Jan 30 03:25:41 UTC 201632sentry-1.8.4.pom.md5
Sat Jan 30 03:25:41 UTC 20166256sentry-1.8.4.pom
Sat Jan 30 03:25:41 UTC 201686614sentry-1.8.4.jar