1.5.4

Sat Jan 30 03:25:41 UTC 201640sentry-1.5.4.pom.sha1
Sat Jan 30 03:25:41 UTC 20166260sentry-1.5.4.pom
Sat Jan 30 03:25:41 UTC 201632sentry-1.5.4.pom.md5