1.02

Sat Jan 30 03:25:34 UTC 201640denizencore-1.02.jar.sha1
Sat Jan 30 03:25:34 UTC 201632denizencore-1.02.pom.md5
Sat Jan 30 03:25:34 UTC 201640denizencore-1.02.pom.sha1
Sat Jan 30 03:25:34 UTC 20164927denizencore-1.02.pom
Sat Jan 30 03:25:34 UTC 2016161561denizencore-1.02.jar
Sat Jan 30 03:25:34 UTC 201632denizencore-1.02.jar.md5